België – Vlaanderen heeft dezelfde waterproblemen als delen van het Middellandse Zeegebied en Afrika !

Voor het derde jaar na mekaar kampt Vlaanderen met waterproblemen. Klimaatveranderingen zorgen voor een wisselend neerslagpatroon waarbij hevige regenbuien en droogteperiodes mekaar afwisselen.

De schade loopt hoog op voor landbouw, binnenscheepvaart en de natuur.

Vlaanderen lijkt niet echt bezig te zijn met de problematiek, ondanks alarmerende berichten van weermannen en wetenschappers.

Volgens Aquafin zijn de riolen, die de firma zelf aanlegde, nu al te klein. Voor de vzw Climaxi kan het volledig herzien van het rioleringssysteem en de waterafvoer een oplossing zijn.

Source : Vlaanderen verdroogt: breek de riolen open | Climaxi

Laisser un commentaire