🇲🇦-Waarschuwing als u buitenlandse bezittingen verborgen heeft !

Marokko is gestart met een nieuwe regularisatieoperatie gericht op personen die de wisselkoers- en fiscale wetgeving hebben overtreden door vermogens in het buitenland niet aan te geven.

….

Dergelijke overtredingen worden bepaald door het Dahir van 5 Kaada 1368 (30 augustus 1949) met betrekking tot overtredingen van de wisselkoersregelgeving en hebben betrekking op het bezit van onroerend goed, financiële activa en effecten en andere kapitaal- en schuldtitels in het buitenland, of liquide middelen die zijn gestort op rekeningen bij financiële instellingen, kredietinstellingen of banken in het buitenland.

Ook inbreuken voorzien door de Algemene Belastingwet met betrekking tot het niet aangeven van inkomsten, opbrengsten, winsten en meerwaarden met betrekking tot onroerend en roerend vermogen en vreemde valuta in het buitenland, vallen onder deze maatregel volgens Le Matin.

De regularisatieoperatie is gericht op natuurlijke en rechtspersonen met een verblijfplaats, hoofdkantoor of fiscaal verblijf in Marokko.

Zij kunnen profiteren van een vrijstelling van sancties gerelateerd aan wisselkoers- en fiscale overtredingen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij bij ….

Verblijfplaats, Hoofdkantoor,  Fiscaal verblijf

Source : Marokko neemt maatregelen tegen verborgen buitenlandse vermogens

Laisser un commentaire