🇧🇪-Hoe we de verloren harmonie tussen mens en water kunnen herstellen

Bij de aanpak van de stijgende zeespiegel en de dreigende droogte biedt het verleden steeds vaker een oplossing. In door klimaatverandering geteisterde gebieden, van Nederland over New York tot Mexico-Stad, keert wat begraven ligt in het landschap terug naar het oppervlak.

Die ruĂŻnes sporen ons ertoe aan om opnieuw te leren leven met het water in plaats van ertegen te strijden.

Een enorm baggerschip ligt stil voor het strand van Zoutelande. Zand spuit als een fontein uit de punt van het schip. Ieder jaar zuigen zulke schepen talloze kubieke meters sediment uit de Noordzeebodem op, om er de bestaande kust mee te beschermen tegen de gevaren die de toekomst brengt.

Soms zitten er tussen de ladingen opgespoten zand eeuwenoude artefacten verstopt: vuurstenen, mesolitisch skeletmateriaal of botten met snijsporen. Een vergeten prehistorisch archief komt vanuit de zee weer boven water, een ingang tot een leefwereld van voordat het Noordzeebekken verdronk.

Soortgelijke “wederopstandingen” van het verleden in gebieden die door klimaatverandering worden aangetast vind je over de hele wereld.

In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld …..

Source : Hoe we de verloren harmonie tussen mens en water kunnen herstellen | Folio

Laisser un commentaire