🇧🇪-Restitutie van koloniaal erfgoed…

Het nieuwe beleid gaat dus uit van een onmiddellijke eigendomsoverdracht van erfgoed.

Zo zou de Congolese staat meteen worden erkend als enige rechtmatige eigenaar van de door de Belgische staat illegaal verkregen cultuurgoederen.

Vervolgens zou zij als juridische eigenaar het recht genieten om ook de materiële restitutie ervan te vragen en dus ook de fysieke controle over de goederen te herwinnen.

Dat zou dan gebeuren zodra Congo en de museale instellingen ter plaatse er klaar voor zijn. Het ‘Plan Dermine’ legt de bal dus in het kamp van de voormalige kolonie waarmee België toezegt samen te werken om de fysieke overdracht gecoördineerd te laten verlopen.

In het licht van de voormelde aanpak verdeelt het federale restitutieplan de cultuurgoederen in de federale collecties over drie categorieën.

De eerste categorie omvat de voorwerpen waarvan, mits herkomstonderzoek, kan worden vastgesteld dat België ze onrechtmatig heeft verworven

…..

Source :folio

Laisser un commentaire