Communiqué de l’Ambassade de Belgique à Rabat du 1er avril 2020

L’ambassade invite les citoyens belges à faire preuve de prudence face à des offres de vol vers la Belgique dont ni elle, ni les autorités marocaines ou belges ne sont informées et alors que seuls les vols bénéficiant des autorisations du Gouvernement marocain peuvent encore avoir lieu. L’ambassade et le consulat général informeront les citoyens belges de tout vol spécial autorisé, en fonction des décisions des autorités marocaines. En dehors de ceux-ci, la plus grande prudence s’impose.

De Ambassade wenst de Belgische burgers te waarschuwen om de zo grootst mogelijke voorzichtigheid te houden ten aanzien van aanbiedingen van vluchten naar België waarvan noch zij, noch de Marokkaanse of Belgische autoriteiten op de hoogte zijn gebracht en dit enkel wanneer vluchten met de toelating van de Marokkaanse regering nog kunnen plaatsvinden. De Ambassade en het Consulaat-generaal zullen de Belgische burgers op de hoogte brengen van eventuele speciale toegestane vluchten. Afgezien daarvan is de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden.

Message sur la page Facebook de l’Ambassade van België in Marokko – Ambassade de Belgique au Maroc 

Laisser un commentaire