🇧🇪-🇲🇦-Vlaamse expertise onder de Marokkaanse zon

Akkoord over samenwerking rond groene economie.

Vlaanderen en Marokko gaan samenwerken rond de uitbouw van groene jobs in schone energie, circulaire economie, duurzaam afval- en waterbeheer. Daartoe werd een gezamenlijk vijfjarenplan ondertekend. Vlaanderen maakt een budget vrij van 25 miljoen euro….

Leren van elkaar

Het partnerschap heeft ook de bedoeling om van elkaar te leren op vlak van wind– en zonne-energie, circulaire economie, duurzaam afvalbeheer en ingrepen om waterschaarste tegen te gaan.

Vlaanderen heeft bijvoorbeeld veel expertise in huis op het gebied van circulaire economie en stelt dat dit Marokko kan aanmoedigen om zijn afvalbeheer en recyclagetechnieken te verbeteren.

Marokko is een pionier in hernieuwbare energie, wat Vlaamse actoren dan weer de kans geeft om expertise op te doen in het testen van technologieën in andere klimatologische omstandigheden.

Een project van VITO en het Marokkaanse Agentschap voor Duurzame Energie (Masen) heeft bijvoorbeeld als doel om de energiestroomcapaciteit in een aantal rurale gebieden op te schroeven zodat er meer lokale industrie en economische activiteiten kunnen ontstaan.

Groene economie

Met de focus op de uitbouw van groene economie wil Marokko sociaal welzijn en economische inclusie garanderen voor de 37 miljoen inwoners, maar tegelijk ook klimaatresistenter worden.

Marokko is in hoge mate blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,7 graden in de afgelopen vijftig jaar en een gelijktijdige afname van de jaarlijkse neerslag met 20 procent.

Source : Vlaamse expertise onder de Marokkaanse zon: akkoord over samenwerking rond groene economie – MO*

Laisser un commentaire