🇧🇪-Te veel pesticiden in het water: geen drinkwater

Weinig water door klimatologische omstandigheden maar vervuild en niet drinkbaar!


Hoe zit het elders in de wereld … zoals in Marokko en vooral in landbouwgebieden zoals de Souss-regio ?

In twee West-Vlaamse waterbekkens kan momenteel geen drinkwater gewonnen worden, onder meer doordat er te veel pesticiden in het water zitten.

Het probleem is niet nieuw in de streek waar veel landbouwers actief zijn. Maar de gemeten waarden zijn dat wel, vooral die van het product Bentazon. Op verschillende plekken werd de drinkwaternorm daarvoor verschillende keren overschreden, en op één plek zelfs 146 keer.

 

Source : Te veel pesticiden in het water: geen drinkwater uit twee West-Vlaamse waterbekkens | VRT NWS: nieuws

Laisser un commentaire